HÀ NỘi: Tầng 6, Tòa Nhà Thăng Long, Số 98A
Đường Ngụy Như Kontum, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84 4 3208 0001 - Fax : 84 4 3208 0002
                                                                                                                                                                                     
QUẢNG NGÃI: KLH xử lý & tái chế chất thải EME Dung Quất
Thôn Trì Bình, Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại:  84 55 3908 001 - Fax: 84 55 3908 002
Email: info@lilamaeme.com.vn - Website: www. lilamaeme.com.vn
© Copyrights 2011 Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi Trường Lilama (LILAMA EME)